1% podatku

Jeśli możesz, przekaż 1% podatku na naszą Szkołę, podając cel szczegółowy -

- ULO lub Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące

podatek

14 stycznia - Dzień Patrona ULO

Każda Szkoła ma w swoim kalendarzu daty, które stają się nierozłącznie związane z jej historią. Tak również jest w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym, które w 10 stycznia 2020 roku otrzymało zaszczytne imię Pawła Adamowicza. Tego dnia ślubowaliśmy na Sztandar naszej Szkoły wierność  ideom i wartościom, którym hołdował nasz Patron. To dzięki Pawłowi Adamowiczowi zrodziła się idea powstania szkoły średniej przygotowującej młodych ludzi do studiowania na  gdańskich uczelniach i pozostania po zakończeniu nauki w Gdańsku i w Polsce.

Jako upamiętnienie wyjątkowego dla ULO dnia nadania imienia szkole oraz pamięci o naszym Patronie

14 stycznia jest w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym DNIEM PATRONA i ŚWIĘTEM SZKOŁY.

 

Każdy kolejny rok naszej działalności to nowe doświadczenie, nowe wyzwania i nowe przedsięwzięcia, jednak niezmiennie 14 stycznia to dzień, w którym w sposób szczególny Paweł Adamowicz gości w naszych szkolnych murach i naszych wspomnieniach.

14 stycznia 2022 r w gmachu Biblioteki Głównej UG obyła się uroczystość Święta Szkoły Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku.

Po Wprowadzeniu pocztu sztandarowego odbyła się  pierwsze publiczne odśpiewanie hymnu szkoły w wykonaniu dr hab. Grzegorza Kołodzieja (śpiewaka operowego). Muzykę do hymnu skomponowała prof. dr hab. Sylwia Janiak-Kobylińska, a słowa napisała uczennica klasy drugiej Agata Ossowska.

W pierwszej części gości przywitał dyrektor szkoły Waldemar Kotowski, który następnie przedstawił osiągnięcia szkoły w okresie minionych 2 lat w zakresie nauczania i kształtowania wartości.

„Całe moje życie to Gdańsk. To moje miasto mnie lepi i kształtuje” – wspomnienie o Pawle Adamowiczu – patronie szkoły – prezentacja przygotowania przez uczniów klasy Dantyszka pod kierunkiem Pani Joanny Sadowskiej – nauczycielki języka polskiego.

Po bardzo życzliwych, merytorycznych o optymistycznych przemowach zaproszonych gości: Pana Posła Piotra Adamowicza, Pani Wiceprezydent Gdańska Moniki Chabior, Pana Adama Krawca – Dyrektora Departamentu Edukacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pani Wicekurator Anny Gańskiej-Lipińskiej z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Pana Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego oraz Pana Wiceprezesa Fundacji Pozytywne Inicjatywy Piotra Szeląga, uczniowie klasy pierwszej Dantyszka pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Pani Joanny Sadowskiej przedstawili wspomnienie o Pawle Adamowiczu – patronie szkoły. Tytuł prezentacji to „Całe moje życie to Gdańsk. To moje miasto mnie lepi i kształtuje”

W ostatniej części uroczystości uczniowie klasy Dantyszka, wspólnie z Panią prof. Marią Mandel z wydziału pedagogiki społecznej UG , zaprezentowali mini wykład Miejsce bez granic. Wielogłos o Gdańsku – w który zaangażowali się również inni uczniowie Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku.

 

fot. Konrad Kędzior

 

Dzień Patrona ULO

14 stycznia

Każda Szkoła ma w swoim kalendarzu daty, które stają się nierozłącznie związane z jej historią. Tak również jest w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym, które w 10 stycznia 2020 roku otrzymało zaszczytne imię Pawła Adamowicza. Tego dnia ślubowaliśmy na Sztandar naszej Szkoły wierność  ideom i wartościom, którym hołdował nasz Patron. To dzięki Pawłowi Adamowiczowi zrodziła się idea powstania szkoły średniej przygotowującej młodych ludzi do studiowania na  gdańskich uczelniach i pozostania po zakończeniu nauki w Gdańsku i w Polsce.

Jako upamiętnienie wyjątkowego dla ULO dnia nadania imienia szkole oraz pamięci o naszym Patronie 
 14 stycznia jest w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym DNIEM PATRONA i ŚWIĘTEM SZKOŁY. 

Każdy kolejny rok naszej działalności to nowe doświadczenie, nowe wyzwania i nowe przedsięwzięcia, jednak niezmiennie 14 stycznia to dzień, w którym w sposób szczególny Paweł Adamowicz gości w naszych szkolnych murach i naszych wspomnieniach.  

Obejrzyjcie film, który stworzyliśmy, a który jest wspomnieniem naszego Patrona

 

Paweł Adamowicz

 

Bądźmy odpowiedzialni!

Nadal jesteśmy w szkolnych ławkach, ale lekcje zdalne zaczynają gościć w naszej codzienności. Nie pozwólmy zatem, aby koronawirus zamknął drzwi ULO, posadził nas przed ekranami komputerów. Dlatego bądźmy odpowiedzialni:

zachowujmy DYSTANS

nośmy MASECZKI

i SZCZEPMY SIĘ

maseczki

 

Władze trzech największych gdańskich uczelni, władze Gdańska i Fundacja Pozytywne Inicjatywy podpisały Deklarację patronacką nad Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza

ULO pierwsze w Gdańsku

w rankingu szkół przyjaznych uczniom LGBT+

🏳️‍🌈🐝 ULO szkołą przyjazną uczniom LGBT+ 🐝🏳️‍🌈
Z nieukrywaną dumą i ogromną radością informujemy, że nasze ULO zdobyło pierwsze miejsce w Gdańsku w rankingu szkół przyjaznych uczniom LGBT+. Natomiast w kraju uplasowaliśmy się na 67. miejscu.
To dla nas najlepszy dowód na to, że u nas każdy czuje się u siebie ❤️🧡💛💚💙💜
https://maparownosci.pl/
 
 

SZACUNEK - TOLERANCJA - OTWARTOŚĆ

Wizja szkoły

ULO jest wspólnotą uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. ULO to szkoła oparta na zasadach partnerstwa, przyjaźni i szacunku.

To szkoła przyjazna dla uczniów, stwarzająca możliwość rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego.   To szkoła, która kształtuje postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami etycznymi, będącego wzorem kultury osobistej, szkoła ucząca patriotyzmu, szacunku, otwartości, tolerancji oraz zrozumienia dla wielokulturowości.

Szkoła realizuje swoje cele w oparciu o model rozwoju zrównoważonego:

edukacja – nauka – wychowanie – kultura – sport – ekologia – etyka – tolerancja

Profil absolwenta

Nasz absolwent:

 • posiada rzetelną wiedzę praktyczną i teoretyczną, którą świadomie rozwija i stosuje w sytuacjach typowych i nietypowych;
 • potrafi wykorzystywać, weryfikować i przetwarzać informacje, posługując się nowoczesnymi nośnikami przekazu;
 • świadomie korzysta z dóbr kultury;
 • dba o rozwój swojej osobowości;
 • jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych;
 • rozwija zainteresowania, talenty i pasje;
 • umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć, jest kreatywny, posiada umiejętności pracy zespołowej – kluczowe kompetencje dla rozwoju osobistego oraz społecznego;
 • jest przygotowany do studiowania i pracy naukowej.

O szkole

Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku opracowano na podstawie oświatowych aktów prawnych, w szczególności: 

 • Ustawa o systemie oświaty z 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1457).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2018 poz. 967).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 • Statutu Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz innych dokumentów regulujących pracę placówki.