Zajęcia na wodzie

Nasi uczniowie, uczestnicy Koła Żeglarskiego po cyklu zajęć teoretycznych w sezonie zimowym w miniony weekend zeszli na wodę.  Doskonałe warunki w Narodowych Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku i słoneczna pogoda dała im ogromną motywację do nauki nowych umiejętności żeglarskich! 

 

Koło Żeglarskie każdego roku rozpoczyna swoje zajęcia w listopadzie realizując na początku co dwa, trzy tygodnie tematy teoretyczne z żeglarstwem związane takie jak nawigacja, bezpieczeństwo i zasady ruchu na wodzie etc.

Następnie w kwietniu i maju odbywają się zajęcia praktyczne na wodzie w Narodowym Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne mają za zadanie przygotować uczniów do samodzielnego żeglowania, a przy okazji do zdania egzaminu na patent żeglarza jachtowego, który odbywa się w czerwcu.

Koszt miesięczny uczęszczania na zajęcia od listopada do czerwca to 100 zł.