Zarządzenie Dyrektora ULO nt. nauczania zdalnego 26.01-11.02.2022 r.

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie pandemii obowiązujący od 15.09.2021 r.

Komunikat MEN z dnia 28.01.2021 r.

dotyczący organizacji zajęć szkolnych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wchodzące w życie z dniem 22 grudnia 2020 r.

Treść rozporządzenia do pobrania: POBIERZ 

Informacje nt. funkcjonowania Szkoły w czasie pandemii od 01.09.2020 r.