ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wchodzące w życie z dniem 22 grudnia 2020 r.

Treść rozporządzenia do pobrania: POBIERZ