1. W jakim wymiarze godzin nauczane są języki obce i na jakim poziomie?
  Tygodniowy wymiar godzin poszczególnych przedmiotów w każdej klasie znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce "Kandydaci/Plan nauczania”. Język angielski nauczany jest przede wszystkim w zakresie rozszerzonym.

 

 1. Jak tworzone są grupy językowe?
  Zgodnie z deklaracjami Kandydatów, pod warunkiem, że zgłosi się co najmniej 12 osób.

 

 1. Jaka jest liczba osób w poszczególnych klasach i czy można ją zwiększyć?
  Do wszystkich klas pierwszych planujemy przyjąć po 28 uczniów. Liczebności tych klas nie można zwiększyć ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk w salach i zasady podziału na grupy na zajęciach laboratoryjnych.

 

 1. Czy można się przenieść do innej klasy?
  Bardzo wyjątkowo i tylko pod warunkiem, że w innej klasie będzie wolne miejsce.

 

 1. Jaki jest wymiar godzin biologii, chemii w klasie prof. Anny Podhajskiej?
  Tygodniowy wymiar godzin poszczególnych przedmiotów w każdej klasie znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce "Kandydaci/Plan nauczania”.

 

 1. Jaki jest poziom nauczania przedmiotów humanistycznych?
  Wysoki.

 

 1. Jaki jest poziom nauczania przedmiotów ścisłych?
  Wysoki.

 

 1. Czy szkoła posiada internat?
  Na razie jeszcze nie, ale są plany, aby był.

 

 1. Z jakimi uczelniami współpracuje szkoła i w jakim zakresie?
  Współpracujemy z UG, PG i GUMed. Nauczyciele akademiccy uczą np. matematyki, fizyki, chemii, języka angielskiego.  Część zajęć lekcyjnych odbywa się w laboratoriach wyższych uczelni. Bierzemy udział w projektach, czy programach prowadzonych na uczelniach. Najzdolniejsi uczniowie biorą udział w zajęciach akademickich razem ze studentami.  Studenci i pracownicy naukowi będą prowadzić kółka jak np. matematyczne czy informatyczne. Uczniowie korzystają ze zbiorów bibliotecznych UG, PG i GUMed.

 

 1. Czy szkoła ma stołówkę?
  Jest planowana w roku szkolnym 2022/2023. W najbliższym roku nie będzie jeszcze funkcjonowała z przyczyn organizacyjnych.

 

 1. Jakie zajęcia pozalekcyjne proponuje szkoła?
  Są kółka przedmiotowe, kółka olimpijskie i kółka zainteresowań.

 

 1. Czy są lekcje etyki zamiast religii?
  Tak, można uczyć się etyki w grupach międzyklasowych.

 

 1. Jakie progi punktowe decydowały o przyjęciu do określonej klasy w latach ubiegłych?

W roku 2021/2022:

do klasy A – 171,80

do klasy B – 162,20

do klasy C  - 153,75

 

W roku 2020/2021:

do klasy A – 162,45
do klasy B - 163,55
do klasy C – 151,05
do klasy D – 154,30

 

 1. Czy są organizowane obowiązkowe wycieczki szkolne?
  Obowiązkowa jest tylko wycieczka dla klasy Stanisławy Przybyszewskiej. Trzy razy w roku szkolnym w soboty klasa wyjeżdża na Kaszuby aby poznać historię i kulturę Kaszubów.

 

 1. Jakiej wysokości jest składka na Radę Rodziców?
  Propozycja Rady Rodziców – 200 zł. rocznie.

 

 1. Czy uczniowie danej klasy mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych innej klasy?
  Nie ma z tym najmniejszego problemu, uczniowie naszej Szkoły mają wstęp na wszystkie organizowane kółka.

 

 1. Czy program lekcji i zajęcia pozalekcyjne gwarantują sukcesy olimpijskie?
  Tak jak w innych szkołach, zależy to głównie od własnego wkładu, samodzielnego uczęszczania na różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne oraz przebywania z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.