Niezbędne dokumenty

Osoby, które znalazły się na liście kandydatów zakwalifikowanych  do Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego, proszone są o dostarczenie w terminie od dnia 19 sierpnia do dnia 23 sierpnia 2019 w godzinach 8.00 - 15.00 ( w dniu 20 sierpnia wyjątkowo w godzinach 12.00 - 15.00) , w sekretariacie szkoły, pokój D208 w budynku Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, następujących dokumentów: 

  • Deklaracja wyboru drugiego języka obcego, zajęć z religii/etyki i wychowania do życia w rodzinie (do pobrania w zakładce "Deklaracje dla kandydatów"),
  • Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia  w celach promocyjno-marketingowych ULO (do pobrania w zakładce "Deklaracje dla kandydatów"),
  • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
  • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu,
  • 3 fotografie,
  • Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia z potwierdzonym numerem PESEL. 

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie do ULO po szkole podstawowej

Wniosek o przyjęcie do ULO po gimnazjum