Plakat filmowy na lekcjach języka polskiego,

Po mistrzowsku, czyli na sportowo

ULO dzieli się dobrem

Dla zainteresowanych ekonomią i geografią

Nasz Zespół psychologiczno-pedagogiczny

Zapraszamy humanistów do klasy Mrongowiusza

Fotograficznie, bowiem pandemicznie zapraszamy do ULO ;)))

O sobie samych...

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Klasa A – Carla Gottlieba Ehlera 

Klasa B – Johanna Adama Kulmusa
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
 • j. angielski
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
 • j. angielski
 • biologia
 • chemia

Przykładowe docelowe kierunki studiów:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
 • elektronika
 • robotyka
 • grafika komputerowa
 • automatyka
 • inżynieria
   

Przykładowe docelowe kierunki studiów:

 • medycyna
 • farmacja
 • biotechnologia
 • weterynaria
 • psychologia
 • biologia
 • chemia
 • stomatologia
Przedmioty dodatkowe
 • programowanie
Przedmioty dodatkowe
 • medical English
 • psychologia
Potencjalne olimpiady:
 • matematyczna, statystyczna
 • informatyczna
 • astronomiczna
 • fizyczna, wiedzy technicznej
 • lingwistyki matematycznej
Potencjalne olimpiady:
 • biologiczna
 • chemiczna
 • ekologiczna
 • wiedzy o Żywieniu
 • promocji zdrowego stylu życia PCK
Klasa C – Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza  Klasa D – Klasa Jerzego Zaleskiego
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
 • j. angielski
 • polski
 • historia
Przedmioty w zakresie rozszerzonym:
 • j. angielski
 • matematyka
 • geografia

Przykładowe docelowe kierunki studiów:

 • filologia polska
 • filologie obce
 • filozofia
 • psychologia
 • pedagogika
 • lingwistyka
 • politologia
 • prawo

Przykładowe docelowe kierunki studiów:

 • matematyka
 • zarządzanie
 • finanse
 • ekonomia
 • geografia
 • ocenografia
 • geologia
 • gospodarka przestrzenna
Przedmioty dodatkowe
 • psychologia
 • retoryka
 • kultura antyczna
Przedmioty dodatkowe
 • podstawy ekonomii
 • podstawy zarządzania i finansów
 • business English
Potencjalne olimpiady:
 • literatury i języka polskiego
 • filozoficznej
 • języków obcych
 • historycznej 
 • wiedzy o Polsce i świecie współczesnym
Potencjalne olimpiady:
 • matematyczna
 • statystyczna
 • wiedzy ekonomicznej
 • przedsiębiorczości
 • geograficzna