ULO

Poznajcie nas i nasze klasy

Klasa 1A Carla Gottlieba Ehlera

Klasa 1B Johanna Adama Kulmusa

Klasa 1C Mrongowiusza

Klasa 1D Jerzego Zaleskiego

Klasa 2A Gabriela Fahrenheita

Klasa 2B Artura Schopenhauera

Klasa 2C Heweliusza

Klasa 2D Placotomusa

Plakat filmowy na lekcjach języka polskiego,

Po mistrzowsku, czyli na sportowo

ULO dzieli się dobrem

Nasz Zespół psychologiczno-pedagogiczny

Fotograficznie, bowiem pandemicznie zapraszamy do ULO ;)))

O sobie samych...