Oddziały w ULO na rok szkolny 2022/2023

02.04.2022.

W roku szkolnym 2022/2023 utworzonych zostanie 5 klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych. 

Rodzaje klas dla uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej

 Klasa A – dr Krystyny Nowickiej - z rozszerzonym zakresem nauczania: matematyki, fizyki i dodatkowo języka angielskiego. 

Klasa A - dr Krystyny Nowickiej to klasa z rozszerzonym zakresem nauczania: matematyki, fizyki i dodatkowo języka angielskiego. Uczniowie klasy mogą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach z psychologii, statystyki oraz matematyki i fizyki olimpijskiej. Jest to klasa dla uczniów zainteresowanych realizacją badań naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych, skutecznym przygotowaniem do olimpiad: matematycznej, z zakresu astronomii i astrofizyki, fizycznej, wiedzy technicznej, elektronicznej, lingwistyki matematycznej, itd. Skutecznie przygotowuje do matury krajowej i studiowania w kraju lub zagranicą na takich kierunkach jak: matematyka, astronomia, elektronika, robotyka, fizyka, automatyka, mechatronika, architektura, inżynieria, itp. 

Klasa B – prof. Anny Podhajskiej - z rozszerzonym zakresem nauczania: biologii, chemii i dodatkowo języka angielskiego oraz matematyki. 

Klasa B – prof. Anny Podhajskiej - z rozszerzonym zakresem nauczania: biologii, chemii i dodatkowo języka angielskiego oraz matematyki. Przedmioty kierunkowe realizowane są z rozbudowaną częścią laboratoryjną w laboratoriach Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Klasa dla uczniów zainteresowanych m.in.: realizacją badań naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych. Klasa realizuje zajęcia z medical english i dodatkowo z psychologii oraz matematyki w zakresie rozszerzonym, a także biologii i chemii olimpijskiej. Daje możliwość udziału w olimpiadach: biologicznej, chemicznej, ekologicznej itd. Skutecznie przygotowuje do matury krajowej i studiowania w kraju i zagranicą na takich kierunkach jak: medycyna, weterynaria, stomatologia, kosmetologia, dietetyka, biotechnologia, biologia, ekologia, psychologia, fizjoterapia, analityka medyczna, położnictwo itp. 

Klasa C – Stanisławy Przybyszewskiej - z rozszerzonym zakresem nauczania: języka polskiego, historii i dodatkowo języka angielskiego. 

Klasa C – Stanisławy Przybyszewskiej - z rozszerzonym zakresem nauczania: języka polskiego, historii i dodatkowo języka angielskiego. Klasa realizuje zajęcia z języka kaszubskiego, filmoznawstwa i retoryki oraz dodatkowo z psychologii, łaciny i historii sztuki. Klasa dla uczniów zainteresowanych realizacją badań naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych, skutecznym przygotowaniem do olimpiad: literatury i języka polskiego, filozoficznej, języka angielskiego, historycznej, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym itp. Skutecznie przygotowuje do matury krajowej i studiowania w kraju lub zagranicą na takich kierunkach jak: filologia polska, filologie obce, filozofia, politologia, psychologia, pedagogika, lingwistyka, politologia, prawo, historia, historia sztuki, filmoznawstwo, dziennikarstwo, itp. 

Klasa D – doc. Jana Winklewskiego - z rozszerzonym zakresem nauczania: matematyki, geografii i dodatkowo języka angielskiego. 

Klasa D - doc. Jana Winklewskiego - z rozszerzonym zakresem nauczania: matematyki, geografii i dodatkowo języka angielskiego. Dodatkowo uczniowie klasy mogą być udział w zajęciach z psychologii, geografii, ekonomii czy przedsiębiorczości olimpijskiej oraz matematyki finansowej. Klasa dla uczniów zainteresowanych realizacją badań naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych, skutecznym przygotowaniem do olimpiad: matematycznej, statystycznej, geograficznej, geopolitycznej, wiedzy  ekonomicznej, przedsiębiorczości itd. Skutecznie przygotowuje do matury krajowej i studiowania w  kraju lub zagranicą na takich kierunkach jak: matematyka, zarządzanie, finanse, ekonomia, geografia itp. 

Klasa E – Elżbiety Koopman-Heweliusz - z rozszerzonym zakresem nauczania: matematyki, informatyki i dodatkowo języka angielskiego. 

Klasa E – Elżbiety Koopman-Heweliusz - z rozszerzonym zakresem nauczania: matematyki, informatyki i dodatkowo języka angielskiego. Uczniowie klasy mogą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach z psychologii, statystyki oraz matematyki i informatyki olimpijskiej, programowania czy grafiki komputerowej. Jest to klasa dla uczniów zainteresowanych realizacją badań naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych, skutecznym przygotowaniem do olimpiad: informatycznej, matematycznej, lingwistyki matematycznej, itd. Skutecznie przygotowuje do matury krajowej i studiowania w kraju lub zagranicą na takich kierunkach jak: matematyka, informatyka, robotyka, grafika komputerowa, automatyka, mechatronika, itp.