Organizacja roku szkolnego

termin wydarzenie
wrzesień
02 września

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - inauguracja roku szkolnego godz. 12.00

12 września

Rada pedagogiczna zatwierdzajaca rok szkolny 2019/2020  godz. 17.00. 
19 września Spotkanie wychowawców z rodzicami 17.00 + konsultacje godz. 18.00.
październik
10 października Rada szkoleniowa - Zasady BHP, ewakuacja, pierwsza pomoc godz. 17.00.
14 października Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć lekcyjnych - "Dzień Dyrektorski".
listopad
01 listopada Dzień Wszystkich Świętych. 
08 listopada Apel z okazji Dnia Niepodległości. 
11 listopada Narodowe Święto Niepodległości, udział w uroczystościach miejskich przedstawicieli ULO.
28 listopada Rada pedagogiczna.
grudzień
05 grudnia Spotkanie wychowawców z rodzicami godz. 17.00 + konsultacje godz. 17.30.
20 grudnia Klasowe spotkania przedświąteczne o godz. 12.00. 
23-31 grudnia Zimowa przerwa świąteczna.
styczeń
01 stycznia Nowy Rok.
03 stycznia Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych.
06 stycznia Święto Trzech Króli. 
10 stycznia Klasyfikacja śródroczna. Rada pedagogiczna godz. 17.00. Koniec okresu pierwszego.
13-26 stycznia Ferie zimowe.
luty
10-16 lutego Przerwa miedzysemestralna na UG - w ULO dni nauki szkolnej. 
27 lutego Rada Pedagogiczna - Innowacje pedagogiczne, godz. 17.00.
marzec
19 marca Spotkanie wychowawców z rodzicami + konsultacje godz. 17.00.
20 marca Dzień obchodów 50 lecia UG.
kwiecień
02-03 kwietnia Rekolekcje.
09-14 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna.
23 kwietnia Rada Pedagogiczna, Mediacje rówieśnicze – wspomaganie w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych, godz. 17.00.
maj
01 maja Święto Pracy.
14 maja Spotkanie wychowawców z rodzicami  godz. 17.00 + konsultacje godz. 17.30.
15 maja Wystawianie proponowanych ocen końcoworocznych. 
19 maja Ostateczny termin wystawienia przewidywanych klasyfikacyjnych ocen rocznych.
czerwiec
01 czerwca Dzień dziecka (dzień z przedszkolakiem).
11 czerwca Boże Ciało.
12 czerwca Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  - "Dzień Dyrektorski".
19 czerwca Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych.
23 czerwca Klasyfikacja roczna. Rada pedagogiczna godz. 17.00.
26 czerwca Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
30 czerwca Rada Pedagogiczna godz. 12.00