Paweł Adamowicz

Patron Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

 

Paweł Adamowicz
Paweł Adamowicz

Paweł Adamowicz urodził się w Gdańsku 2 listopada 1965 roku, jako syn Teresy i Ryszarda Adamowiczów, którzy po wojnie zostali  przesiedleni  do  Gdańska  z  Wileńszczyzny.  Wychowywał  się na Starym i Głównym Mieście, maturę zdał w I Liceum Ogólnokształcącym,  prawo  studiował  na  Uniwersytecie  Gdańskim  (w latach 1984-89).

Podczas strajku solidarnościowego studentów UG w 1988 r. był przewodniczącym Studenckiego Komitetu Strajkowego. Od 1989 r. przez dziewięć lat zatrudniony był na Uniwersytecie Gdańskim jako asystent w Katedrze Historii  i  Prawa  Polskiego,  w  latach  1990-93  był  prorektorem  UG,  a  w  1996  r.  został  radcą  prawnym.  Od  samego  początku  uczestniczył  w  narodzinach  samorządności  i  w  procesie  transformacji  ustrojowej Polski, działał w ramach Komitetów Obywatelskich „Solidarności”,  był  współzałożycielem  Kongresu  Liberalno-Demokratycznego.

Gdy w 1998 r. koledzy i koleżanki z rady wybrali go na prezydenta Gdańska - miał 33 lata.  W ostatnią, szóstą kadencję prezydencką (listopad 2018 r.) wszedł z wynikiem blisko 65 proc. głosów w II turze. Gdańsk Pawła Adamowicza to nie tylko takie inwestycje jak nowy stadion piłkarski w Letnicy, rozbudowa gdańskiego lotniska o nowy terminal, budowa Tras Sucharskiego i Słowackiego, most wantowy Jana Pawła II, zwodzony most Niepodległości w Sobieszewie, tunel pod Martwą Wisłą, kładka na Ołowiankę, trasy tramwajowe na Łostowice i Piecki Migowo. To także 600 km dróg rowerowych, Teatr Szekspirowski, Europejskie Centrum Solidarności, Hevelianum na Górze Gradowej, odnowiona Twierdza Wisłoujście, Park Oruński i nowe przedszkola i szkoły.

Kilkakrotnie mówił o potrzebie stworzenia szkoły średniej, która z jednej strony przygotuje uczniów do nauki na miejscowych uczelniach wyższych, z drugiej zachęci młodych do pozostania w mieście czy w Polsce. Jego  ideę  w  życie  postanowił  wcielić  Uniwersytet  Gdański.  Założeniem  powstałego  na  tej  podstawie  Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza będzie przygotowanie zdolnych uczniów do nauki przede wszystkim w gdańskich uczelniach wyższych.

Dzień Patrona

14 stycznia

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące 10 stycznia 2020 roku otrzymało zaszczytne imię Pawła Adamowicza. Tego dnia ślubowaliśmy na Sztandar naszej Szkoły wierność  ideom i wartościom, którym hołdował nasz Patron. To dzięki Pawłowi Adamowiczowi zrodziła się idea powstania szkoły średniej przygotowującej młodych ludzi do studiowania na  gdańskich uczelniach i pozostania po zakończeniu nauki w Gdańsku i w Polsce.

Jako upamiętnienie wyjątkowego dla ULO dnia nadania imienia szkole oraz pamięci o naszym Patronie 
każdy 14 stycznia w kolejnych latach będzie w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym DNIEM PATRONA.

Zobaczcie film, który stworzyliśmy, a który jest wspomnieniem naszego Patrona
w tym roku z racji pandemii jedynie w taki sposób, za pośrednictwem szkolnych mediów, mogliśmy uczcić święto Patrona naszej szkoły

Paweł Adamowicz