pnwm

A może…

wolontariat w Pocztamie?

O projekcie

21.03.2022.

  1. 09.2021 r.  - Nawiązanie współpracy z partnerską szkołą z Wuppertalu: Realschule Boltenheide: https://www.boltenheide.de/
  1. Luty – marzec 2022 r. złożenie wniosku o dofinansowanie projektu; projekt dofinansowany jest przez PNWM (Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży); nawiązanie współpracy z DMK w Gdańsku (placówka kształceniowa PNWM).
  1. Marzec – maj 2022 r. – Rekrutacja młodzieży z ULO do projektu; spotkania przygotowawcze na platformie ZOOM obu grup;
  1. 05.-10.06.2022 r. – Spotkanie uczniów ULO i Realschule Boltenheide w Gdańsku; realizacja projektu: „Gdańsk – miastem wolności i tolerancji”.

 Wrzesień – rewizyta naszych uczniów w Wuppertalu.

 

Koordynatorzy projektu z ramienia szkoły: Joanna Anolik, Aleksandra Iwen, Agnieszka Banasiak

Koordynator z ramienia DMK w Gdańsku: Jakub Garsta