Wykaz podręczników

Klasa 1A - Carla Gottlieba Ehlera,  rok szkolny 2020/2021
przedmiot autor  tytuł  wydawnictwo numer dopuszczenia MEN
język polski K.Budna, B.Kapela-Bagińska, J.Manthey, J.Zaporowicz, T.Zieliński Sztuka wyrazu 1. Część 1. Starożytność i średniowiecze. GWO 1022/1/2019
K.Budna, B.Kapela-Bagińska, J.Manthey, J.Zaporowicz, T.Zieliński Część 2. Renesans, Barok, Oświecenie. GWO 1022/2/2019
język angielski Jayne Wildman, Cathy Myers, Claire Thacker Insight  (Pre-intermediate/Intermediate/Upper Intermediate)+workbook wybór poziomu po teście Oxford UP 640/2/2013/2015, 640/3/2014/2015
język niemiecki K. Olech, G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi Komplett Plus 1 (podręcznik + ćwiczenia) Klett 941/1/2018
język francuski Małgorzata Piotrowska-Skrzypek i in. C'est parti! 1 (podręcznik i ćwiczenia) Draco 989/1/2019
język hiszpański (grupa podstawowa) Małgorzata Spychała-Wawrzyniak
i in.
Descubre 1 (podręcznik + ćwiczenia) DRACO 996/1/2019
hiszpański (grupa kontynuacyjna) Małgorzata Spychała Wawrzyniak i in. Descubre 2 (podręcznik + ćwiczenia) DRACO 996/2/2019
język rosyjski Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec Wot i my po nowomy 1 (podręcznik + ćwiczenia) PWN 981/1/2019
język norweski G. Manne, G. K. Nilse Ny i Norge Fagbokforlaget X
język włoski T. Martin, S. Magnelli Nuovo Progetto Italiano 1A Edilingua 965/1/2019
matematyka  Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1 PAZDRO 979/1/2019
chemia  Kamil Kaznowski, Krzysztof M. Pazdro Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Część 1 PAZDRO 984/1/2019
biologia  Helmin A., Holeczek J. Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era 1006/1/2019
fizyka Jędrzejewski, Kruczek, Kujawski. Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia WNT xxxx
informatyka Wojciech Hermanowski, Sławomir Sidor Informatyka, zakres rozszerzony Operon 1048/1/2019
historia  Marcin Pawlak Marcin Szweda  Poznać przeszłość 1 Nowa Era 102/1/2019
WOS  Arkadiusz Janicki  W centrum uwagi 1 Nowa Era 1034/1/2019
geografia  Roman Malarz, Marek Więckowski Oblicza geografii 1 - zakres podstawowy Nowa Era 983/1/2019
filozofia Brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela - X
edukacja dla bezpieczeństwa Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński Edukacja dla bezpieczeństwa - zakres podstawowy Operon 1007/2019
religia ks. dr K.Mielnicki,E.Kondrak, E.Parszewska Szczęśliwi, którzy żyją wolnością. Podręcznik do religii. Jedność X
etyka brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela X X
podsatwy psychologii brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela X X
         
Klasa 1B - Johanna Adama Culmusa, rok szkolny 2020/2021
przedmiot autor  tytuł  wydawnictwo numer dopuszczenia MEN
język polski K.Budna, B.Kapela-Bagińska, J.Manthey, J.Zaporowicz, T.Zieliński Sztuka wyrazu 1. Część 1. Starożytność i średniowiecze. GWO 1022/1/2019
K.Budna, B.Kapela-Bagińska, J.Manthey, J.Zaporowicz, T.Zieliński Część 2. Renesans, Barok, Oświecenie. GWO 1022/2/2019
język angielski Jayne Wildman, Cathy Myers, Claire Thacker Insight  (Pre-intermediate/Intermediate/Upper Intermediate)+workbook wybór poziomu po teście Oxford UP 640/2/2013/2015, 640/3/2014/2015
język niemiecki K. Olech, G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi Komplett Plus 1 (podręcznik + ćwiczenia) Klett 941/1/2018
język francuski Małgorzata Piotrowska-Skrzypek i in. C'est parti! 1 (podręcznik i ćwiczenia) Draco 989/1/2019
język hiszpański (grupa podstawowa) Małgorzata Spychała-Wawrzyniak
i in.
Descubre 1 (podręcznik + ćwiczenia) DRACO 996/1/2019
język hiszpański (kontynuacja) Małgorzata Spychała Wawrzyniak i in. Descubre 2 (podręcznik + ćwiczenia) DRACO 996/2/2019
język rosyjski Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec Wot i my po nowomy 1 (podręcznik + ćwiczenia) PWN 981/1/2019
język norweski G. Manne, G. K. Nilse Ny i Norge Fagbokforlaget X
język włoski T. Martin, S. Magnelli Nuovo Progetto Italiano 1A Edilingua 965/1/2019
matematyka  W.Babiański, L.Chańko, K.Wej

Matematyka 1. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.      Zakres podstawowy. D. Ponczek, K.Wej: Matematyka 1. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy. nieobowiązkowo: J.Janowicz, M.Wesołowski: Matematyka 1. Zbiór zadań. Zakres podstawowy

Nowa Era

971/1/2019

chemia  Podręcznik: Kamil Kaznowski, Krzysztof M. Pazdro; Zbiór zadań: Krzysztof M. Pazdro, Anna Rola-Noworyta Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Część 1;
Zbiór zadań z chemii do liceów i techników, Zakres rozszerzony wyd. 2019 i nowsze
PAZDRO 968/1/2019
biologia  Guzik M., Matuszewska R. Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era 1010/1/2019
fizyka M. Braun, W. Śliwa. Odkryć fizykę. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i techniku. Zakres podstawowy Nowa Era  1001/1/2019
informatyka Wojciech Hermanowski Informatyka 1. Zakres podstawowy. OPERON 1052/1/2019
historia  Marcin Pawlak Marcin Szweda  Poznać przeszłość 1 Nowa Era 102/1/2019
WOS  Arkadiusz Janicki  W centrum uwagi 1 Nowa Era 1034/1/2019
geografia  Roman Malarz, Marek Więckowski Oblicza geografii 1 - zakres podstawowy Nowa Era 983/1/2019
filozofia brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela - -
edukacja dla bezpieczeństwa Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński Edukacja dla bezpieczeństwa - zakres podstawowy Operon 1007/2019
religia ks. dr K.Mielnicki,E.Kondrak, E.Parszewska Szczęśliwi, którzy żyją wolnością. Podręcznik do religii. Jedność X
etyka brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela X X
podstawy psychologii brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela X X
         
Klasa 1C -  Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza,  rok szkolny 2020/2021
przedmiot autor  tytuł  wydawnictwo numer dopuszczenia MEN
język polski   Ze względów organizacyjnych tytuł podręcznik zostanie podany uczniom na pierwszej lekcji języka polskiego     
       
język angielski Jayne Wildman, Cathy Myers, Claire Thacker Insight  (Pre-intermediate/Intermediate/Upper Intermediate)+workbook wybór poziomu po teście Oxford UP 640/2/2013/2015, 640/3/2014/2015
język niemiecki K. Olech, G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi Komplett Plus 1 (podręcznik + ćwiczenia) Klett 941/1/2018
język francuski Małgorzata Piotrowska-Skrzypek i in. C'est parti! 1 (podręcznik i ćwiczenia) Draco 989/1/2019
język hiszpański (grupa podstawowa) Małgorzata Spychała-Wawrzyniak
i in.
Descubre 1 (podręcznik + ćwiczenia) DRACO 996/1/2019
język hiszpański (kontynuacja) Małgorzata Spychała-Wawrzyniak
i in.
Descubre 2 (podręcznik + ćwiczenia) DRACO 996/2/2019
język rosyjski Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec Wot i my po nowomy 1 (podręcznik + ćwiczenia) PWN 981/1/2019
język norweski G. Manne, G. K. Nilse Ny i Norge Fagbokforlaget X
język włoski T. Martin, S. Magnelli Nuovo Progetto Italiano 1A Edilingua 965/1/2019
matematyka  Podręcznik: W.Babiański, L.Chańko, K.Wej

Matematyka 1. Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.      Zakres podstawowy.  D. Ponczek, K.Wej: Matematyka 1. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy.                                                                                                           nieobowiązkowo: J.Janowicz, M.Wesołowski: Matematyka 1. Zbiór zadań. Zakres podstawowy

Nowa Era

971/1/2019

chemia  Kamil Kaznowski, Krzysztof M. Pazdro Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Część 1 PAZDRO 984/1/2019
biologia  Helmin A., Holeczek J. Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era 1006/1/2019
fizyka M. Braun, W. Śliwa. Odkryć fizykę. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era  1001/1/2019
informatyka Wojciech Hermanowski Informatyka 1.  Zakres podstawowy. OPERON 1052/1/2019
historia  Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski Zrozumieć przeszłość 1, zakres rozszerzony Nowa Era 1019/1/2019
Paweł Klint Zrozumieć przeszłość 2, zakres rozszerzony Nowa Era w trakcie
WOS  Arkadiusz Janicki  W centrum uwagi 1 Nowa Era 1034/1/2019
geografia  Roman Malarz, Marek Więckowski Oblicza geografii 1 - zakres podstawowy Nowa Era 983/1/2019
filozofia brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela X X
edukacja dla bezpieczeństwa Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński Edukacja dla bezpieczeństwa - zakres podstawowy Operon 1007/2019
religia ks. dr K.Mielnicki,E.Kondrak, E.Parszewska Szczęśliwi, którzy żyją wolnością. Podręcznik do religii. Jedność X
etyka brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela X X
podstawy psychologii brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela X X
retoryka  Artur Shopenhauer Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów dowolne -
         
Klasa 1D - Jerzego Zaleskiego, rok szkolny 2020/2021
przedmiot autor  tytuł  wydawnictwo numer dopuszczenia MEN
język polski K.Budna, B.Kapela-Bagińska, J.Manthey, J.Zaporowicz, T.Zieliński Sztuka wyrazu 1. Część 1. Starożytność i średniowiecze. GWO 1022/1/2019
K.Budna, B.Kapela-Bagińska, J.Manthey, J.Zaporowicz, T.Zieliński Część 2. Renesans, Barok, Oświecenie. GWO 1022/2/2019
język angielski Jayne Wildman, Cathy Myers, Claire Thacker Insight  (Pre-intermediate/Intermediate/Upper Intermediate)+workbook wybór poziomu po teście Oxford UP 640/2/2013/2015, 640/3/2014/2015
język niemiecki K. Olech, G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi Komplett Plus 1 (podręcznik + ćwiczenia) Klett 941/1/2018
język francuski Małgorzata Piotrowska-Skrzypek i in. C'est parti! 1 (podręcznik i ćwiczenia) Draco 989/1/2019
język hiszpański (grupa podstawowa) Małgorzata Spychała-Wawrzyniak
i in.
Descubre 1 (podręcznik + ćwiczenia) DRACO 996/1/2019
język hiszpański (kontynuacja) Małgorzata Spychała-Wawrzyniak
i in.
Descubre 2 (podręcznik + ćwiczenia) DRACO 996/2/2019
język rosyjski Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec Wot i my po nowomy 1 (podręcznik + ćwiczenia) PWN 981/1/2019
język norweski G. Manne, G. K. Nilse Ny i Norge Fagbokforlaget X
język włoski T. Martin, S. Magnelli Nuovo Progetto Italiano 1A Edilingua 965/1/2019
matematyka  Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1 Pazdro 979/1/2019
chemia  Kamil Kaznowski, Krzysztof M. Pazdro Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Część 1 Pazdro 984/1/2019
biologia  Helmin A., Holeczek J. Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era 1006/1/2019
fizyka M. Braun, W. Śliwa. Odkryć fizykę. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Nowa Era  1001/1/2019
informatyka Wojciech Hermanowski Informatyka 1.  Zakres podstawowy. OPERON 1052/1/2019
historia  Marcin Pawlak Marcin Szweda  Poznać przeszłość 1 Nowa Era 102/1/2019
WOS  Arkadiusz Janicki  W centrum uwagi 1 Nowa Era 1034/1/2019
geografia  Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh Oblicza Geografii 1 - zakres rozszerzony Nowa Era 973/1/2019
filozofia brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela Brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela X X
edukacja dla bezpieczeństwa Barbara Boniek, Andrzej Kruczyński Edukacja dla bezpieczeństwa - zakres podstawowy Operon 1007/2019
religia ks. dr K.Mielnicki,E.Kondrak, E.Parszewska Szczęśliwi, którzy żyją wolnością. Podręcznik do religii. Jedność X
etyka brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela X X
podstawy przedsiębiorczości Waldemar Kotowski Podstawy Przedsiębiorczości (kupowane zbiorowo przez szkołę)  SKEF 1064/2019
podstawy psychologii brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela X X

 

Klasa 2A - Daniela Gabriela Fahrenheita,  rok szkolny 2020/2021
przedmiot autor  tytuł  wydawnictwo numer dopuszczenia MEN
język polski Adam Regiewicz Cecylia Ratajczak Ewa Prylińska Tomasz Zieliński Beata Kapela-Bagińska Dorota Dąbrowska  Sztuka wyrazu. część 1.  Romantyzm GWO 1022/3/2020
Adam Regiewicz Cecylia Ratajczak Ewa Prylińska Tomasz Zieliński Beata Kapela-Bagińska Dorota Dąbrowska  Sztuka wyrazu. Część 2.  Pozytywizm GWO w przygotowaniu
język angielski Jayne Wildman, Cathy Myers, Claire Thacker Insight  (/Intermediate/Upper Intermediate)+workbook Oxford UP 640/2/2013/2015, 640/3/2014/2015
język niemiecki G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi, B. Niebrzydowska, A. Lipczak  Komplett Plus 2 (podręcznik + ćwiczenia) Klett 941/2/2018
język francuski - - - -
język hiszpański (grupa podstawowa) Małgorzata Spychała-Wawrzyniak
i in.
Descubre 2 (podręcznik + ćwiczenia) DRACO 996/2/2019
język hiszpański (kontynuacja) Małgorzata Spychała-Wawrzyniaki in.

Descubre 2 (podręcznika + ćwiczenia)

  996/2/2019
język hiszpański (kontynuacja) - opcjonalnie M. Kalbara Repetytorium. Język hiszpański    
język norweski G. Manne, G. K. Nilse Ny i Norge Fagbokforlaget xxxx
matematyka Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha MATeMAtyka 2. Poziom podstawowy i rozszerzony Nowa Era 988/2/2020
chemia  Kamil Kaznowski, Krzysztof M. Pazdro Chemia Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Część 2 PAZDRO 984/2/2020
biologia  Helmin Anna, Holeczek Joanna Biologia na czasie 2, Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy Nowa Era 1006/2/2020
fizyka  informacja od nauczyciela we wrześniu xxxx xxxx xxxx
informatyka  Wojciech Hermanowski, Sławomir Sidor Informatyka, zakres rozszerzony Operon w trakcie 
historia  Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska Poznać przeszłość 2 Nowa Era 1021/2/2020
WOS  Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki W centrum uwagi 2 Nowa Era w trakcie 
geografia  

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh

Oblicza geografii 2. 

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nowa Era

983/2/2020

religia ks. T. Śmiech, E.Kondrak, B.Nosek Żyć, aby wierzyć i kochać Jedność X
etyka brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela X X
podstawy przedsiębiorczości Waldemar Kotowski Podstawy Przedsiebiorczości (kupowane zbiorowo przez szkołę)  SKEF 1064/2019
         
Klasa 2B - Artura Szopenhauera,  rok szkolny 2020/2021
przedmiot autor  tytuł  wydawnictwo numer dopuszczenia MEN
język polski Adam Regiewicz Cecylia Ratajczak Ewa Prylińska Tomasz Zieliński Beata Kapela-Bagińska Dorota Dąbrowska Sztuka wyrazu 2. Część 1. Romantyzm GWO 1022/3/2020
Adam Regiewicz Cecylia Ratajczak Ewa Prylińska Tomasz Zieliński Beata Kapela-Bagińska Dorota Dąbrowska Sztuka wyrazu. Część 2.  Pozytywizm GWO  
  hacker Insight  (/Intermediate/Upper Intermediate)+workbook Oxford UP 640/2/2013/2015, 640/3/2014/2015
język niemiecki G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi, B. Niebrzydowska. A. Lipczak Komplett Plus 2 (podręcznik + ćwiczenia) Klett 941/2/2018
język francuski - - - -
język hiszpański (grupa podstawowa) Małgorzata Spychała-Wawrzyniak i in. Descubre 2 (podręcznik + ćwiczenia) DRACO 996/2/2019
język hiszpański (kontynuacja) Małgorzata Spychała-Wawrzyniak i in. Descubr 2 (podręcznika + ćwiczenia)   996/2/2019
język hiszpański (kontynuacja) opcjonalnie M. Kalbara Repetytorium. Język hiszpański    
język norweski G. Manne, G. K. Nilse Ny i Norge Fagbokforlaget xxxx
matematyka Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej Podręcznik oraz zbiór zadań: MATeMAtyka (zakres podstowowy)  Nowa Era w trakcie
chemia  Kamil Kaznowski, Krzysztof M. Pazdro Chemia Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Część 2 PAZDRO w trakcie 
biologia  Guzik M., Kozik R. , Zamachowski W. Biologia na czasie 2 dla liceum i technikum. Zakres rozszerzony Nowa Era 1010/2/2020
fizyka  M. Braun, W. Śliwa Odkryć fizykę cz. 2  Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum Nowa Era 1001/2/2019xxxx
informatyka  Wojciech Hermanowski Informatyka 2. Zakres podstawowy. OPERON w trakcie 
historia  Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska Poznać przeszłość 2 Nowa Era 1021/2/2020
WOS  Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki W centrum uwagi 2 Nowa Era w trakcie 
geografia 

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh

Oblicza geografii 2 ( podrecznik jest jeszcze niedostępny) Nowa Era

983/2/2020

religia ks. T. Śmiech, E.Kondrak, B.Nosek Żyć, aby wierzyć i kochać Jedność X
etyka brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela X X
podstawy przedsiębiorczości Waldemar Kotowski Podstawy Przedsiebiorczości (kupowane zbiorowo przez szkołę)  SKEF 1064/2019
         
Klasa 2C  - Jana Heweliusza,  rok szkolny 2020/2021
przedmiot autor  tytuł  wydawnictwo numer ewid. 
język polski xxxx Seria Odkrywamy na nowo Operon xxxx
język angielski Jayne Wildman, Cathy Myers, Claire Thacker Insight  (/Intermediate/Upper Intermediate)+workbook Oxford UP 640/2/2013/2015, 640/3/2014/2015
język niemiecki D. Mandelli, G. Montali, N. Czernohous Linzi Komplett 2 (podręcznik + ćwiczenia) Klett 793/2/2018
język francuski Guy Capelle, Robert Menand Le Nouveau Taxi!1 Hachette 141/1/2009
język hiszpański (grupa podstawowa) Małgorzata Spychała i in. Descubre A1.2/A2 (podręcznik + ćwiczenia) DRACO 766/2/2016
język hiszpański (kontynuacja) Małgorzata Spychała i in. Descubre A1.1/A2 (podręcznika + ćwiczenia) DRACO 766/2/2016 
język hiszpański (kontynuacja) - opcjonalnie M. Kalbara Repetytorium. Język hiszpański DRACO  
język rosyjski Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec Wot i my 2. Nowa edycja (podręcznik + ćwiczenia) PWN 294/2/2012/2015
matematyka  M.E Kurczab Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2. Zakres rozszerzony (łącznie ze zbiorem zadań)   Pazdro 563/2/2013
fizyka  M. Fiałkowska, B. Saganowska Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Cz. 1
zbiór zadań: Z fizyką w przyszłość. zakres rozszerzony. Cz. 1
WSiP 248/1/2012/2015
informatyka Ewa Mikołajewicz Ciekawi świata, Informatyka 2, zakres rozszerzony, Operon 474/2/2016/z1
historia i społeczeństwo M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda Ojczysty Panteon i ojczyste spory (I półrocze), Europa  świat (II półrocze) Wsip 644/1/2013
geografia w zakresie rozszerzonym Roman Malarz, Marek Więckowski Oblicza geografii 1 Nowa Era 501/1/2012/2015
religia ks. T. Śmiech, E.Kondrak, B.Nosek Żyć, aby wierzyć i kochać Jedność X
etyka brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela X X
         
Klasa 2D - Johanna Platocomusa,  rok szkolny 2020/2021
przedmiot autor  tytuł  wydawnictwo numer ewid. 
język polski Donata Dominik Stawicka i Katarzyna Budne, Jolanta Manthey Seria Odkrywamy na nowo cz.3 i cz. 4 Operon 514/3/2013/2016 
język angielski Jayne Wildman, Cathy Myers, Claire Thacker Insight  (/Intermediate/Upper Intermediate)+workbook Oxford UP 640/2/2013/2015, 640/3/2014/2015
język niemiecki D. Mandelli, G. Montali, N. Czernohous Linzi Komplett 2 (podręcznik + ćwiczenia) Klett 793/2/2018
język francuski Guy Capelle, Robert Menand Le Nouveau Taxi!1 Hachette 141/1/2009
język hiszpański (grupa podstawowa) Małgorzata Spychała i in. Descubre A1.2/A2 (podręcznik + ćwiczenia) DRACO 766/2/2016
język hiszpański (kontynuacja) Małgorzata Spychała i in. A1.1/A2 (podręcznika + ćwiczenia) DRACO 766/2/2016
język hiszpański (kontynuacja) - opcjonalnie M. Kalbara Repetytorium. Język hiszpański DRACO  
język rosyjski Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec Wot i my 2. Nowa edycja (podręcznik + ćwiczenia) PWN 294/2/2012/2015
matematyka Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2. Zakres podstawowy  Pazdro 563/1/2012
Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2. Zakres podstawowy   Pazdro 978-83-7594-079-4
chemia Krzysztof M. Pazdro Chemia. Pierwiastki i związki nieorganiczne Pazdro 565/3/2012
biologia  Guzik M., Jastrzębska E., Zamachowski W.  i in. Biologia na czasie 1 po gimnazjum. Zakres rozszerzony Nowa Era 564/1/2012/2015
biologia  Dubert F., Kozik R., Zamachowski W.  i in. Biologia na czasie 2 po gimnazjum. Zakres rozszerzony Nowa Era 564/2/2013/2016
historia i społeczeństwo M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda Ojczysty Panteon i ojczyste spory (I półrocze), Europa  świat (II półrocze) Wsip 644/1/2013
przyroda  informacja od nauczyciela we wrześniu xxxx xxxx xxxx
geografia w zakresie rozszerzonym Roman Malarz, Marek Więckowski Oblicza geografii 1 Nowa Era 501/1/2012/2015
religia ks. T. Śmiech, E.Kondrak, B.Nosek Żyć, aby wierzyć i kochać Jedność X
etyka brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela brak podręcznika, materiały dydaktyczne w gestii nauczyciela X X
matematyka w zakresie rozszerzonym   M.E Kurczab Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy i rozszerzony Pazdro 563/1/2012
geografia w zakresie rozszerzonym Roman Malarz, Marek Więckowski Oblicza geografii 1 Nowa Era 501/1/2012/2015